top of page
0 (1).jpg

לקום ליום חדש עם שמחה בלב, לחיות בהתלהבות וליהנות ממה שיש לחיים להציע לנו –
רובנו שכחנו שזה בכלל אפשרי. ככל שחולפות השנים הניצוץ בעיניים דועך והחיים מתמלאים בתחושות של תסכול, עייפות, והבנה שזה לא מה שייחלנו לו.
כך אנחנו ממשיכים "לסחוב" יום אחרי יום בשגרה השוחקת.

 

איך מדליקים מחדש את הניצוץ בעיניים? באמצעות חיים בחשק, גישת החשק, אנחנו יכולים לפתח מצב תודעתי (מיינדסט) שמוביל צעד אחר צעד
לחיים מלאי תשוקה והתלהבות.

חיים שמאפשרים לנו להגשים את מלוא הפוטנציאל האישי, לחוות אושר שאינו תלוי בגורמים חיצוניים וליהנות משפע בכל תחומי החיים. 

 

חיים בחשק מבוססת על אימוץ של מרכיבי גישת החיים בחשק: חופש - שפע - קבלה.
שלושה מצבים תודעתיים שיחד מרכיבים את מיינדסט החשק. הגישה כוללת תהליך מובנה ושיטתי שעושה שימוש במגוון רחב של כלים ותרגולות, להטמעה עמוקה של המיינדסט החדש.

במקום "לסחוב" עוד יום ועוד יום, בגישת חיים בחשק תוכלו לחיות בתשוקה, בהתלהבות ובאנרגיה גבוהה

קוביה בצד1.jpg

המלצות

קוביה בצד1.jpg

כל הדרכים שלנו

לחיים בחשק

קוביה בצד1.jpg

סרטונים

מעוררי השראה

3ad83b95-2866-4d74-a334-238f64a85a13.jpg
קאבר קהילת חיים בחשק.jpg
bottom of page